Become An Author

rizeum bg

 

Sell your work to our thriving community of buyers

ลองจินตนาการถึงการสร้างรายได้ต่อเนื่อง จากการทำงานที่คุณรัก ไม่ว่าจะเป็นเพลง หนังสือ งานศิลปะ และสินค้าในรูปแบบสื่อดิจิตอลด้วยขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก

รูปแบบแฟลตฟอรม์ที่ใช้งานง่าย และแสดงผลในทุกยอดขายสินค้าของคุณแบบเรียลไทม์ Rizeum ในเวอร์ชั่น Beta เป็นเพียงเฟสแรกที่เราเรียกว่า First Standard

อนาคตอันใกล้นี้ เราพัฒนารูปแบบใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสและช่วยส่งเสริมผู้บริโภคในการซื้อสินค้ารูปแบบดิจิตอลของคุณมากขึ้น

แผนผังส่วนแบ่งรายได้แบบมาตราฐาน

50%

Earn Upto80%

Non-Exclusive Author

แม้ว่าคุณจะขายสินค้าที่อื่นอยู่แล้ว ให้เราเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าในตลาดใหม่

Exclusive Author

สิทธิพิเศษสำหรับ สินค้าที่ขายเฉพาะบน Rizeum รับผลประโยชน์สูงสุดถึง 80%*

 

Learn More about PaymentHow does it work

Uploading Items

รองรับไฟล์ คุณภาพทุกรูปแบบ คุณสามารถอัพโหลด รวมถึงแก้ไขรายละเอียด ต่างๆ ผ่านหน้าต่างส่วนตัวของคุณได้อย่างอิสระ

 

Item Pricing

คุณสามารถกำหนดราคาขาย ผลงานหรือ สินค้าดิจิตอลได้ด้วยตัวคุณเอง

Item Approval Proccess

ทีมงานทำการตรวจสอบสิทธิ์และแก้ไขราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพผลงานและอนุญาตนำขึ้นระบบอย่างรวดเร็วที่สุด

 

Payment Schedule

แจ้งเตือนรายได้ผ่านระบบการจัดการรายได้ แบบเรียลไทม์ ผ่านหน้าต่างส่วนตัวของนักสร้างสรรค์ท่านสามารถเบิกเงินได้ทันทีเมื่อรายได้ครบตามจำนวนขั้นต่ำ

The Rules

กฎข้อบังคับในการใช้งาน Rizeum

  1. ท่านสามารถอัพโหลดผลงานเพื่อจำหน่ายผ่าน บัญชีผู้ใช้งานของท่าน โดยระบบจะทำการตรวจสอบ โดยใช้เวลา 24 – 48 ชั่วโมง (ไฟล์ชนิดอื่นที่เนื้อหามีความยาวและรายละเอียด เช่น Audio Book หรือภาพยนต์อาจใช้เวลาพิจารณานานกว่านั้นหลังจากการพิจารณาจะมีการแจ้งไปยัง Dashboard และEmail ส่วนตัวของท่าน.
  2. Rizeum ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้งานฟังก์ชั่นนี้ สำหรับผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือผู้ได้รับอนุญาติในลิขสิทธิ์ ของผลงานแต่ละชิ้นเท่านั้น  ผลงานที่ทำการอัพโหลดขึ้น บนแพลตฟอร์มผ่านเวปไซด์ www.Rizeum.com ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวผลงาน ในที่นี้หมายรวมถึง ผลงานในรูปแบบสื่อดิจิตอล ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หมายรวม Code ,theme) และหรือรวมถึงดนตรีกรรม สื่อบันทึกเสียง ต่างๆ
  3. หากตรวจสอบพบว่าผลงาน ในบัญชีของท่าน ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีการกระทำการที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว Rizeum มีสิทธิ์ที่จะเรียกคืนรายได้ และส่งให้ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าของผลงาน เพื่อดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายสูงสุดทันทีท่าน ในที่นี้หมายถึง บัญชีผู้ใช้งาน ที่สร้างบัญชีในฐานะสมาชิกและผู้ขายสินค้า ผ่านทางเวปไซด์ www.rizeum.com ในที่นี้หมายถึง www.rizeum.com หรือ Rizeum digital markrt Place หรือ เวปไซด์ผู้ให้บริการ และตัวกลางในการจัดจำหน่าย ระหว่างผู้ใช้งาน และผู้ขายการใช้งานของท่าน ถือว่าได้อ่านข้อความนี้และยอมรับ กฎการใช้งานต่างๆของเวปไซด์ www.rizeum.com เรียบร้อยแล้ว
  4. รายได้
    1. รายได้นั้นเกิดขึ้นนับหลังจากหัก ค่าบริการ Payment Gateway และท่านเป็นผู้รับชำระค่าทำเนียมทางการเงิน ของรายได้จากการขายสินค้าของท่าน ศึกษาเพิ่มเติม
    2. ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายภาษี และติดต่อหน่วยราชการด้านภาษี อันเกิดจากรายได้จากการขายสินค้าของท่านเอง