คำว่ารอ – ฟีล์ม มนัสนันทร์

SINGLE : คำว่ารอ
ARTIST : ฟีล์ม มนัสนันทร์

Written, Composed and Arranged by INTRO6
Produced by INTRO6
INTRO6 : ณัฐพล สาสนะสุข และ วิทวัส วิชัยยา
This song was recorded at Polar bear Studio
Mixed, edited and mastered : วรพจน์ รัตนสัญญา at TULA studio

Musicians
Drums : สุขุมพัฒน์ แก้วขาว
Bass : สรวิศ กิจอนันต์ถาวร
Guitars : ณฤทัย สมรรถนาวิน
Keys : ฐานนท์ อานทอง

Music Video

Purchase

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

คำว่ารอ – ฟีล์ม มนัสนันทร์

2 sales

Purchase

Download Categories: , ,

  • Your cart is empty.

Social Share
Copyright 2017

innomed